Zondag week 30 (23-07-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. J. de Jong (Ede)
18:30:00 Ds. P. Molenaar (Barneveld)
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. J. Harteman (Kampen)
16:30:00 Ds. P. Molenaar (Barneveld)
 

Zondag week 31 (30-07-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. L. Schaap (Nijkerk)
18:30:00 Ds. A. Jonker (Putten)
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. J.H. van Daalen (NIjkerk)
16:30:00 Dr. A.A.A. Prosman (Amersfoort)
 

Zondag week 32 (06-08-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Prop. T.C. Zuijderduijn (Voorthuizen)
18:30:00 Ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. M.K. de Wilde
16:30:00 Ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
 

Zondag week 33 (13-08-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Prop. J. Mulder (Nijkerkerveen)
18:30:00 Ds. M.K. de Wilde
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. M. Messemaker
16:30:00 Ds. M.K. de Wilde
 

Zondag week 34 (20-08-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. M. Messemaker
18:30:00 Ds. H. Russcher
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. M.K. de Wilde
16:30:00 Ds. H. Russcher
 

Maandag week 34 (21-08-2017)

Grote Kerk
19:00:00
Opening Schooljaar HSN
 

Zondag week 35 (27-08-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. M.K. de Wilde
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30:00 Ds. M. Messemaker
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. H. Russcher
Voorbereiding Heilig Avondmaal
16:30:00 Ds. M. Messemaker
 

Zondag week 36 (03-09-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. M.K. de Wilde
Bediening Heilig Avondmaal
18:30:00 Ds. M.K. de Wilde
Bediening Heilig Avondmaal
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. H. Russcher
Bediening Heilig Avondmaal
16:30:00 Ds. H. Russcher
Dankzegging Heilig Avondmaal
 

Zondag week 37 (10-09-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. H. Russcher
18:30:00 Ds. M.K. de Wilde
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. M. Messemaker
16:30:00 Ds. M.K. de Wilde
 

Zondag week 38 (17-09-2017)

Grote Kerk
09:30:00 Ds. M.K. de Wilde
Opening winterwerk
18:30:00 Ds. H. Russcher
 
Opstandingskerk
09:30:00 Ds. M. Messemaker
Opening winterwerk
16:30:00 Ds. H. Russcher